Description

VN NBH Rice Paper B?nh Tr?ng/ Cha gio 28cm 50x400g